Zanimivosti

Uredba o nevarnih snoveh

Snovi in izdelki, iz katerih lahko na podlagi njihovih fizikalnih ali (eko)toksikoloških lastnosti izhajajo tveganja za zdravje ljudi, se imenujejo »nevarne snovi«. Za zagotovitev znanja o pravilnem ravnanju z nevarnimi snovmi med drugim obstajajo zakoni, tehnični predpisi za nevarne snovi (TRGS) in prostovoljni sistemi označevanja, kot sta GISCODE in EMICODE. Podatek o tem, ali je nek izdelek opredeljen kot nevarna snov* oz. katere nevarnosti izhajajo iz tega izdelka, je lahko vključen na nalepki na posodi ali v varnostnem listu.
*Za natančnejšo razlago si oglejte geslo nevarna snov v slovarju.

Uredba o samopostrežni uporabi

Uredba o samopostrežni uporabi (BGBl. II št. 251/2015) za določene kemične proizvode (snovi, zmesi)* vsebuje strogo prepoved samopostrežne uporabe pri prodaji zasebnemu končnemu uporabniku. Druge izdelke je v samopostrežno uporabo dovoljeno prodati samo, če so upoštevani posebni previdnostni ukrepi.
* Natančnejšo razlago najdete v konsolidirani različici zvezne zakonodaje: celotna zakonodaja o samopostrežni uporabi, različica z dne 18. 3. 2016
Na spletni strani Zveznega zavoda za varstvo pri delo in delovno medicino (BAuA) in avstrijskega zveznega kanclerstva (RIS) lahko naložite vse predpise in smernice v povezavi z nevarnimi snovmi.

Uredba CLP

Uredba CLP (Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi) je uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi, imenovana tudi uredba GHS (izpeljana iz implementacije globalno usklajenega sistema za razvrščanje in označevanje kemikalij Združenih narodov v EU).

Uredba je veljavna od leta 2009, z njo pa naj bi bila zagotovljena visoka raven varstva za človeka in okolje. Uskladitev naj bi zagotovila prost pretok blaga v skupnem notranjem prometu v Evropi, kjer se trguje s kemikalijami, zmesmi in nekaterimi posebnimi proizvodi.

Simboli in stavki o nevarnih snoveh

Sestavine določene kemikalije in lastnosti določenega izdelka morajo biti označene z napotki o nevarnostih in varnostnimi navodili (P- in H-stavki) ter pripadajočimi simboli o nevarnih snoveh. Vsi normativi, kot na primer o vsebini in najmanjši velikosti navodil na posodah, so zakonsko urejeni in služijo predvsem zaščiti vseh uporabnikov.

EMICODE®

EMICODE® je znamka, zaščitena s pravom blagovnih znamk, ki opisuje obnašanje emisij materiala za polaganje in gradbenih proizvodov. Sem med drugim sodijo izravnalne mase, tesnilne mase, lepilni trakovi, laki za parket in lepila. Združenje GEV (Združenje za nadzor emisij v materialih za polaganje, lepilih in gradbenih proizvodih, e. V., Düsseldorf) izdelkom proizvajalcev od leta 1997 podeljuje certifikacijsko oznako za higieno okolja in notranjost stavb, proizvajalci pa morajo imeti vzpostavljen strog sistem nadzora kakovosti in izvajati redna preverjanja.

EMICODE® se na podlagi strogo opredeljene metode preverjanja GEV (komora za testiranje emisij) in kriterijev razvrščanja GEV deli v naslednje tri emisijske razrede:

EMICODE® EC 1: zelo nizke emisije
EMICODE® EC 2: nizke emisije
EMICODE® EC 3: emisije niso nizke

Veljajo naslednje zahteve glede najvišjih emisij izdelkov, pri katerih se nadzorujejo emisije.

µg/m³

EC 1 PLUS
EC 1
EC 2

po 3 dneh TVOC

≤ 750
≤ 1000
≤ 3000

po 28 dneh TVOC/TSVOC

≤ 60/40
≤ 100/50
≤ 300/100

Izdelki z nizkimi emisijami omogočajo čist in zdrav zrak v prostoru. Zato bodite pozorni na oznako kakovosti EMICODE®!

Vir: Kriteriji za razvrščanje GEV
Stanje: 07/2010
www.emicode.com

Oznaka CE

Oznaka CE potrjuje, da proizvajalec s svojim izdelkom izpolnjuje normative temeljnih evropskih standardov ali pogoje za odobritev. Izdelki, za katere velja usklajeni standard EN, morajo imeti oznako CE, proizvajalec pa mora dokazati ukrepe za zagotavljanje kakovosti.

Črtna koda EAN

Koda EAN (evropska številka izdelka) kot znana številčna koda vsebuje podatke o državi izvora, proizvajalcu in številki izdelka, ki je specifična za proizvajalca. Ta koda je običajno sestavljena iz skupka številk in strojno berljive črtne kode na posodi. Služi predvsem samodejnemu izvajanju notranjega prometa blaga pri proizvajalcu in njegovih trgovcih.

GISCODE

GISCODE je razvrstitev izdelkov v skupine izdelkov. S pomočjo te kode je mogoče izdelke, iz katerih izhajajo enake nevarnosti za zdravje, povzeti v eni skupini. Za vsako od teh skupin se sestavijo podatki o izdelkih, ki veljajo za vse izdelke, ki so del ene skupine.

Tako lahko za vsak izdelek hitro in preprosto izberemo potrebne zaščitne ukrepe.

Oznako mora proizvajalec na lastno odgovornost dodati na varnostne liste ter posode in podatkovne liste izdelkov.

Zelena pika

Z Zeleno piko proizvajalec dokazuje, da s plačilom licence prevzema stroške poznejše odstranitve embalaže. Tako je zagotovljeno, da bo embalažo po uporabi brezplačno odstranilo pogodbeno podjetje.

Krmilo

Znak krmila predstavlja oznako CE, ki velja v celotni EU, in dokazuje skladnost z evropsko direktivo o pomorski opremi 96/98/ES, ki potrjuje, da se določen izdelek lahko uporablja kot del pomorske opreme. Pogoj je, da izdelek opravi opredeljen protipožarni preskus. Samo materiali, ki uspešno opravijo stroga preverjanja, pridobijo odobritev MED (direktiva o pomorski opremi) in so lahko skladno z IMO (Mednarodna pomorska organizacija) označeni s simbolom krmila kot znakom skladnosti.

Te informacije niso izčrpne in ne odvezujejo od obveznosti do tega, da se vsak posameznik s pomočjo originalnih besedil, podatkov o izdelkih in varnostnih listov sam izobrazi o vseh potrebnih ukrepih za varstvo pri delu in varstvo okolja.

PRODUKTI
PODROČJA UPORABE
Kontakt

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Diese dienen zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen